Beskrivelse af DTC P1570
OBD2 fejlkoder

P1570 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Motorkontrolmodul (ECM) - startspærre aktiv

PP1570 – OBD-II fejlkode teknisk beskrivelse

Fejlkode P1570 angiver, at motorstyringsmodulets (ECM) startspærre er aktiv i Volkswagen, Audi, Skoda, Seat køretøjer.

Hvad betyder fejlkoden P1570?

Fejlkode P1570 angiver, at motorstyringsmodulets (ECM) startspærre er aktiveret i Volkswagen-, Audi-, Skoda- og Seat-køretøjer. En startspærre er et sikkerhedssystem, der forhindrer dit køretøj i at starte uden den korrekte nøgle eller autorisation. Når startspærren er aktiv, starter motoren ikke, og det beskytter bilen mod tyveri. Når fejlkode P1570 vises, betyder det, at startspærresystemet er blevet aktiveret, og ECM ikke var i stand til at genkende nøglen eller chippen. Som følge af aktiveringen af ​​startspærren kan køretøjet nægte at starte eller starte, hvilket kan forårsage gener og problemer for ejeren.

Fejlkode P1570

Mulige årsager

Mulige årsager til P1570-fejlkoden inkluderer følgende:

 • Defekt eller afladet startspærrenøgle: Hvis nøglebatteriet er lavt, eller selve nøglen er beskadiget, genkender ECM det muligvis ikke.
 • Problemer med transponderchippen: Transponderchippen i nøglen kan være beskadiget eller forkert programmeret.
 • Defekt startspærre modtager: Modtageren installeret i eller i nærheden af ​​tændingslåsen kan være defekt og kan ikke læse signalet fra nøglen.
 • Problemer med ledninger eller stik: Beskadigede eller korroderede ledninger og stik kan forhindre korrekt kommunikation mellem nøglen og ECM.
 • Fejl i ECM-software: Softwarefejl i motorkontrolmodulet kan resultere i forkert nøglegenkendelse.
 • Defekt motorkontrolmodul (ECM): Selve ECM kan være beskadiget eller defekt, hvilket forårsager problemer med nøglegenkendelse.
 • Problemer med andre startspærresystemkomponenter: Andre systemkomponenter, såsom startspærreantennen eller startspærrekontrolmodulet, kan være defekte.
 • Omprogrammering af nøgler eller moduler: Hvis nøglerne eller modulerne for nylig er blevet omprogrammeret, kan der være fejl i deres synkronisering med startspærresystemet.

For nøjagtigt at bestemme årsagen til problemet kræves en detaljeret diagnose af startspærresystemet og dets tilhørende komponenter.

Hvad er symptomerne på en fejlkode? P1570?

Symptomer på DTC P1570 kan omfatte følgende:

 • Manglende evne til at starte motoren: Det mest tydelige symptom er, at motoren ikke vil starte. Startspærren blokerer tændingssystemet og forhindrer bilen i at starte.
 • Startspærreindikator på instrumentbrættet: Startspærrelyset på instrumentbrættet kan lyse eller blinke, hvilket indikerer et problem med sikkerhedssystemet.
 • Fejlmeddelelse på displayet: Nogle køretøjsmodeller kan vise en fejlmeddelelse på displayet relateret til startspærresystemet eller et problem med nøglen.
 • Lyde eller advarsler: Køretøjet kan bippe eller give andre advarsler om, at startspærresystemet ikke fungerer korrekt.
 • Midlertidig motordrift: I sjældne tilfælde kan motoren starte, men derefter hurtigt gå i stå, hvilket indikerer problemer med startspærresystemet, der genkender nøglen.

Disse symptomer indikerer behovet for straks at diagnosticere og reparere problemet med startspærresystemet for at genoprette normal køretøjsdrift.

Sådan diagnosticeres en fejlkode P1570?

Følgende trin anbefales for at diagnosticere DTC P1570:

 1. Scanning af fejlkoder: Brug OBD-II diagnosescanneren til at læse fejlkoder i motorstyringssystemet. Kontroller, at P1570-koden faktisk er til stede.
 2. Tjek nøgle: Kontroller tilstanden af ​​startspærrenøglebatteriet og dets korrekthed. Prøv at bruge en anden nøgle, hvis det er muligt, for at udelukke problemer med en bestemt nøgle.
 3. Kontrol af ledninger og stik: Efterse ledninger og stik, der forbinder startspærre, modtager og ECM. Sørg for, at de ikke er beskadigede, ødelagte eller korroderede.
 4. Diagnostik af startspærremodtager og antenne: Kontroller modtageren, der er installeret i tændingslåsen, samt startspærreantennen for funktionsfejl.
 5. ECM diagnostik: Diagnosticer motorkontrolmodulet (ECM) for fejl og funktionsfejl relateret til startspærrefunktionen.
 6. Softwaretjek: Tjek ECM-softwaren for opdateringer eller fejl, der kan være relateret til startspærrefunktionen.
 7. Kontrol af andre startspærresystemkomponenter: Kontroller om nødvendigt andre komponenter i startspærresystemet, såsom antennen og startspærrekontrolmodulet.

Når årsagen til fejlen er blevet identificeret, anbefales det, at passende reparationer eller udskiftning af de defekte komponenter udføres. Hvis diagnosen er ud over dit færdighedsniveau, er det bedst at kontakte en kvalificeret automekaniker eller et servicecenter for yderligere handling.

Diagnostiske fejl

Ved diagnosticering af DTC P1570 kan følgende fejl opstå:

 • Fejlfortolkning af symptomer: Nogle symptomer, såsom at motoren ikke kan starte, kan skyldes andre problemer end startspærren. Fejlfortolkning af symptomer kan føre til fejldiagnosticering og udskiftning af unødvendige komponenter.
 • Spring nøgle- og batteritjek over: En knækket nøgle eller et dødt nøglebatteri kan forårsage startspærreproblemer. Hvis nøglen og dens batteri springes over, kan det resultere i en forkert diagnose.
 • Utilstrækkelig kontrol af ledninger og stik: Beskadigede ledninger eller stik kan forårsage problemer med kommunikationen mellem startspærresystemets komponenter. Utilstrækkelig inspektion af ledninger og stik kan resultere i, at den grundlæggende årsag til problemet mangler.
 • ECM-diagnose mislykkedes: Hvis du springer en ECM-diagnose over eller fejlfortolker dens status, kan det resultere i en forkert diagnose.
 • Spring over at kontrollere andre systemkomponenter: Startspærreproblemer kan ikke kun skyldes en defekt ECM eller nøgle, men også andre systemkomponenter som f.eks. startspærremodtageren eller antennen. Hvis du springer tjek af disse komponenter over, kan det resultere i, at den grundlæggende årsag til problemet mangler.

For at undgå disse fejl anbefales det at udføre en omfattende diagnose og omhyggeligt kontrollere hver komponent i startspærresystemet samt følge professionelle instruktioner og anbefalinger.

Hvor alvorlig er fejlkoden? P1570?

Fejlkode P1570 er ikke kritisk eller farlig for køresikkerheden, men kan forårsage alvorlige gener for køretøjets ejer. Hvis startspærren for eksempel er aktiveret, og bilen ikke starter, kan det skabe problemer med at flytte bilen eller udføre daglige aktiviteter.

Det er vigtigt at bemærke, at aktivering af P1570 startspærre kan være et tegn på andre problemer med køretøjets elektriske system eller med selve startspærren. I nogle tilfælde kan dette skyldes, at nøglen, ECM eller andre sikkerhedssystemkomponenter ikke fungerer korrekt.

Selvom P1570 ikke udgør en direkte trussel mod førerens eller passagerernes sikkerhed, er det nødvendigt at rette problemet for at genoprette normal køretøjsdrift og undgå mulige gener og begrænsninger i brugen.

Hvilken reparation hjælper med at fjerne koden? P1570?

Fejlfinding DTC P1570 kan omfatte følgende:

 1. Kontrol og udskiftning af nøgle: Hvis startspærre nøglen ikke genkendes af ECM, skal du kontrollere tilstanden af ​​nøglen og dens batteri. Om nødvendigt skal nøglen udskiftes med en ny eller omprogrammeres.
 2. Kontroller og udskift ECM: Hvis problemet er relateret til ECM, er det nødvendigt at diagnosticere og om nødvendigt udskifte eller genopfriske motorkontrolenheden.
 3. Kontrol af ledninger og stik: Efterse ledninger og stik forbundet med startspærresystemet. Tjek dem for skader, brud eller korrosion. Udskift eller reparer om nødvendigt.
 4. Kontrol og udskiftning af startspærremodtageren: Kontroller driften af ​​startspærremodtageren installeret i tændingskontakten. Udskift eller reparer om nødvendigt.
 5. ECM-softwaretjek: Tjek ECM-softwaren for opdateringer eller fejl. Hvis det er nødvendigt, skal du opdatere eller genindlæse ECM.
 6. Diagnostik af andre systemkomponenter: Kontroller andre startspærresystemkomponenter såsom antenne og startspærrekontrolmodul. Udskift eller reparer om nødvendigt.

Reparationer bør udføres af en kvalificeret tekniker, da forkert håndtering af elektriske komponenter kan resultere i yderligere problemer eller skader. Hvis du ikke er sikker på dine færdigheder, er det bedre at kontakte et autoriseret servicecenter for diagnose og fejlfinding.

Sådan læser du Volkswagen-fejlkoder: Trin-for-trin guide

Tilføj en kommentar