Beskrivelse af P90 fejlkoden
OBD2 fejlkoder

P1490 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) EVAP-beholder ventilation magnetventil 2 - kortslutning til jord

P1490 – OBD-II fejlkode teknisk beskrivelse

Fejlkode P1490 angiver en kortslutning til jord i EVAP-beholderens ventilationsmagnetventil 2-kredsløb i Volkswagen-, Audi-, Skoda- og Seat-køretøjer.

Hvad betyder fejlkoden P1490?

Fejlkode P1490 angiver en mulig kortslutning til jord i EVAP-magnetventil 2-kredsløbet. Denne ventil styrer strømmen af ​​brændstofdampe i EVAP-systemet, som er designet til at opfange og behandle brændstofdampe for at forhindre dens frigivelse til atmosfæren. En kortslutning til jord kan betyde, at ventilkredsløbet har lavet en uventet forbindelse til køretøjets jord, hvilket kan forårsage, at ventilen ikke fungerer eller bliver fuldstændig ubrugelig.

Fejlkode P1490

Mulige årsager

Flere mulige årsager til P1490-fejlkoden:

 • Skader på ledninger eller stik: Ledningerne, der forbinder EVAP-beholderens udluftningsmagnetventil 2 til køretøjets elektriske system, kan være beskadiget, ødelagt eller oxideret ved kontakterne. Dette kan forårsage kortslutning til jord i kredsløbet.
 • Magnetventilfejl: Selve ventilen kan være beskadiget eller funktionsfejl, hvilket medfører, at dens elektriske kredsløb ikke fungerer korrekt.
 • Problemer med relæ eller sikring: Et defekt relæ eller sikring, der forsyner magnetventilen med strøm, kan forårsage, at ventilen ikke fungerer korrekt og forårsage, at kode P1490 vises.
 • Forkert installation eller reparation: Forkert installation eller reparation af det elektriske kredsløb eller komponenter i beholderudluftningssystemet kan forårsage problemer, herunder kortslutning til jord i ventilkredsløbet.
 • Uautoriserede ændringer: Uautoriserede ændringer eller modifikationer af køretøjets system, især i det elektriske felt, kan også forårsage, at denne fejl vises.

For at finde årsagen til P1490-fejlkoden anbefales det, at du udfører en grundig diagnostisk test, som omfatter kontrol af elektriske komponenter, ledninger, stik og brug af et diagnostisk scanningsværktøj til at analysere systemdata.

Hvad er symptomerne på en fejlkode? P1490?

Symptomer for en P1490-fejlkode kan variere afhængigt af den specifikke årsag til problemet og køretøjets design, men nogle mulige symptomer, der kan opstå, inkluderer:

 • "Check Engine" indikator: Et af de mest almindelige symptomer, når en fejlkode, inklusive P1490, vises, er, at kontrollampen for motor på dit instrumentbræt vil lyse. Dette er en advarsel om et problem i motorstyringssystemet.
 • Ustabil tomgang: Forkert betjening af EVAP-beholderens udluftningsmagnetventil 2 kan få motoren til at gå hårdt i tomgang. Bilen kan ryste eller rykke i tomgang.
 • Ydeevneforringelse: Forkert betjening af beholderventilationssystemet kan påvirke motorens ydeevne, hvilket kan vise sig i et fald i kraft eller en dårligere accelerationsdynamik.
 • Øget brændstofforbrug: En defekt magnetventil kan resultere i forkert brændstofdampkontrol, hvilket igen kan øge brændstofforbruget.
 • Tilstedeværelse af brændstoflugt: Hvis brændstoffordampningskontrolsystemet, inklusive EVAP-beholderens udluftningsventil 2, fejler, kan der opstå en brændstoflugt omkring køretøjet.
 • Mislykkede forsøg på at bestå teknisk inspektion: I områder, hvor køretøjer inspiceres, kan en P1490-fejl resultere i fejl ved køretøjsinspektion.

Hvis nogen af ​​ovenstående symptomer opstår, anbefales det, at du kontakter en kvalificeret automekaniker eller diagnostisk tekniker for yderligere at inspicere og løse problemet.

Sådan diagnosticeres en fejlkode P1490?

Følgende fremgangsmåde anbefales til at diagnosticere DTC P149:

 1. Læser fejlkoden: Brug et diagnostisk scanningsværktøj til at læse P1490-fejlkoden fra motorstyringssystemet. Skriv fejlkoden og eventuelle yderligere koder ned.
 2. Kontrol af ledninger og stik: Undersøg omhyggeligt ledningerne og stik, der forbinder EVAP-beholderventilationsmagnetventil 2 til køretøjets elektriske system. Tjek dem for skader, brud, oxidation eller løse forbindelser.
 3. Spændingstest: Brug et multimeter til at kontrollere spændingen i magnetventilkredsløbet. Sørg for, at spændingen svarer til de krævede værdier, der er angivet i den tekniske dokumentation for dit specifikke køretøj.
 4. Modstandstest: Mål magnetventilens modstand. Sørg for, at modstanden er inden for de acceptable værdier, der er angivet i den tekniske dokumentation.
 5. Kontrol af relæer og sikringer: Kontroller tilstanden og funktionaliteten af ​​relæerne og sikringerne, der er ansvarlige for at forsyne EVAP-beholderens ventilationsmagnetventil 2. Sørg for, at de er i god stand og giver tilstrækkelig strøm til ventilen.
 6. Kontrol af andre EVAP-systemkomponenter: Kontroller andre EVAP-beholderudluftningssystemers komponenter, såsom sensorer og ventiler, for beskadigelse eller funktionsfejl.
 7. Yderligere test: Udfør om nødvendigt yderligere tests anbefalet af køretøjsproducenten for at diagnosticere problemet.
 8. Brug af diagnostiske data: Brug de diagnostiske data fra den diagnostiske scanner til at analysere systemets ydeevne og identificere eventuelle uregelmæssigheder.

Når diagnostikken er afsluttet, kan du finde årsagen til P1490-fejlkoden og begynde at foretage de nødvendige reparationer eller udskifte de defekte komponenter. Hvis du ikke har erfaring med at diagnosticere og reparere køretøjer, anbefales det, at du kontakter en kvalificeret automekaniker eller autoværksted.

Diagnostiske fejl

Ved diagnosticering af DTC P1490 kan følgende fejl opstå:

 • Forkert fortolkning af fejlkode: Nogle mekanikere fokuserer muligvis udelukkende på selve fejlkoden uden at overveje andre mulige årsager såsom beskadigede ledninger eller defekte andre systemkomponenter.
 • Utilstrækkelig kontrol af ledninger og stik: Ledninger og stik kan være skjult inde i bilen eller under motorhjelmen. Ukorrekt eller utilstrækkelig test af disse komponenter kan føre til forkerte konklusioner om årsagen til fejlen.
 • Forkert parametermåling: Forkert måling af spænding, modstand eller andre parametre kan resultere i forkert diagnose. Utilstrækkeligt nøjagtige eller ukalibrerede instrumenter kan forårsage fejl i datafortolkningen.
 • Spring over at tjekke andre EVAP-systemkomponenter: P1490-koden angiver et problem i EVAP-beholderens udluftningsmagnetventil 2-kredsløb, men forkert repareret eller andre defekte systemkomponenter kan også forårsage, at denne fejlkode opstår. Hvis du springer andre komponenter over, kan det resultere i en ufuldstændig eller forkert diagnose.
 • Forkert reparation: Ukorrekt udskiftning eller reparation af komponenter, der ikke er relateret til årsagen til fejlen, kan spilde tid og ressourcer.
 • Ignorerer teknisk dokumentation: Køretøjsproducenter leverer retningslinjer for diagnosticering og reparation. Ignorering af disse anbefalinger kan resultere i forkert diagnose og reparation.

For at undgå disse fejl er det vigtigt at følge en metodisk tilgang til diagnose og udføre alle nødvendige kontroller og tests.

Hvor alvorlig er fejlkoden? P1490?

Fejlkode P1490 angiver potentielle problemer med EVAP-systemet (evaporative emissions control), som kan have forskellige konsekvenser afhængigt af din specifikke situation. Et par aspekter at overveje, når man vurderer sværhedsgraden af ​​denne DTC:

 • Miljømæssige konsekvenser: Problemer i brændstoffordampningskontrolsystemet kan få brændstofdampe til at lække ud i atmosfæren, hvilket bidrager til miljøforurening. I nogle regioner kan dette resultere i bøder eller andre sanktioner.
 • Motoreffekt: Forkert betjening af EVAP-systemet kan påvirke motorens ydeevne negativt, herunder dårlig effektivitet og brændstoføkonomi.
 • Teknisk inspektion: Nogle steder kan et køretøj med en aktiv fejlkode muligvis ikke bestå inspektionen, hvilket resulterer i midlertidige restriktioner for brugen af ​​køretøjet og ekstra omkostninger til reparationer.
 • Безопасность: Selvom P1490-koden i sig selv normalt ikke udgør en umiddelbar sikkerhedstrussel, kan ukorrekt styring af brændstoffordampning påvirke ydeevnen af ​​motoren og andre køretøjssystemer, hvilket igen kan påvirke køresikkerheden.

Så selvom P1490-koden ikke er en alarm, indikerer den et alvorligt problem, der kræver omhyggelig opmærksomhed og rettidig løsning. Det er nødvendigt at begynde diagnosticering og reparationer så hurtigt som muligt for at undgå negative konsekvenser for miljøet, køretøjets ydeevne og dets videre drift.

Hvilken reparation hjælper med at fjerne koden? P1490?

Fejlfinding af P1490-fejlkoden involverer diagnosticering og reparation af komponenter til evaporative control system (EVAP), der er flere trin, der kan hjælpe med at løse denne fejlkode:

 1. Kontrol og udskiftning af EVAP-beholderventilationsmagnetventil 2: Hvis diagnostik viser, at magnetventilen er defekt, skal den udskiftes med en ny original eller analog af høj kvalitet.
 2. Kontrol og reparation af ledninger og stik: Foretag en grundig kontrol af ledninger og stik, der forbinder magnetventilen til køretøjets elektriske system. Udskift om nødvendigt beskadigede ledninger eller stik.
 3. Kontrol af relæer og sikringer: Tjek tilstanden af ​​relæer og sikringer, der leverer strøm til magnetventilen. Udskift dem, hvis de er beskadigede eller defekte.
 4. Diagnostisk ECU: Hvis udskiftning af ventilen og kontrol af ledningsføringen ikke løser problemet, kan yderligere diagnostik og om nødvendigt reparation eller udskiftning af den elektroniske kontrolenhed (ECU) være påkrævet.
 5. Kontrol af andre EVAP-systemkomponenter: Kontroller andre komponenter til fordampningskontrolsystemet, såsom sensorer og ventiler, for beskadigelse eller fejlfunktion. Reparer eller udskift, hvis der findes problemer.
 6. Grundig inspektion og prøvning: Når reparationen er afsluttet, skal du udføre et grundigt systemkontrol ved hjælp af en diagnostisk scanner og andre nødvendige værktøjer for at sikre, at problemet er blevet fuldstændig løst.

Reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker, der bruger de korrekte dele og produkter for at sikre korrekt drift af systemet og forhindre, at problemet opstår igen.

DTC Audi P1490 Kort forklaring

Tilføj en kommentar