Beskrivelse af DTC P1475
OBD2 fejlkoder

P1475 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) EVAP LDP kontrolsystem fejlfunktion - signalkredsløb åbent

P1475 – OBD-II fejlkode teknisk beskrivelse

Fejlkode P1475 angiver et åbent kredsløb i EVAP-lækagedetektionspumpens (LDP) signalkredsløb i Volkswagen, Audi, Skoda, Seat-køretøjer.

Hvad betyder fejlkoden P1475?

Fejlkode P1475 er relateret til EVAP-systemet (evaporative emissions control), som er designet til at kontrollere og forhindre frigivelse af brændstofdampe til atmosfæren. Denne kode angiver et lækagedetektionsproblem i EVAP-systemet, nemlig et signalkredsløb for åben lækagedetektionspumpe (LDP). Lækagedetektionspumpen (LDP) er ansvarlig for at skabe et vakuum i EVAP-systemet og overvåge for brændstofdamplækager. En åbning i LDP-signalkredsløbet kan resultere i utilstrækkelig ydeevne af lækagekontrolsystemet, hvilket kan føre til øgede emissioner af brændstofdampe til atmosfæren og som følge heraf negative påvirkninger af miljøet.

Fejlkode P1475

Mulige årsager

Mulige årsager til DTC P1475:

 • Lækagedetektionspumpe (LDP) Fejlfunktion: LDP-pumpen kan blive beskadiget eller svigte på grund af slid eller mekanisk fejl, hvilket resulterer i forkert drift eller fuldstændig ubrugelighed.
 • Åbent kredsløb i LDP-signalkredsløbet: En brudt ledning eller kortslutning mellem LDP-pumpen og motorstyringsenheden (ECU) kan afbryde pumpens statussignal, hvilket resulterer i en fejl.
 • Dårlig elektrisk forbindelse: Løse eller oxiderede forbindelser mellem ledninger, stik eller ben kan også forhindre signaltransmission fra LDP-pumpen til ECU'en.
 • Skader eller lækage i vakuumledninger: Beskadigelse eller lækage i vakuumledningerne, der forbinder LDP-pumpen med andre EVAP-systemkomponenter, kan forstyrre normal systemdrift og forårsage, at en fejlkode vises.
 • Fejl i motorstyringsenheden (ECU).: I sjældne tilfælde kan selve ECU'en svigte eller opleve softwarefejl, som kan forårsage, at signalerne fra LDP-pumpen bliver fejlfortolket og forårsager en fejl.

Hver af disse årsager kræver en anden diagnostisk og reparationstilgang til at løse P1475-koden.

Hvad er symptomerne på en fejlkode? P1475?

Når DTC P1475 vises, kan du opleve følgende symptomer:

 • Aktivering af Check Engine-indikatoren: "Check Engine" eller "Service Engine Soon"-lampen på instrumentpanelet kan lyse, hvilket indikerer et problem med fordampningskontrolsystemet (EVAP).
 • Ustabil tomgang: Motoren kan opleve ustabil drift i tomgang, muligvis indtil den endda stopper.
 • Øget brændstofforbrug: Brændstofforbruget kan stige på grund af forkert drift af brændstoffordampningskontrolsystemet.
 • Besvær med at starte motoren: Motoren kan være svær at starte eller måske slet ikke starte på grund af et problem med EVAP-systemet.
 • Ustabil drift på farten: Motoren kan opleve hård drift, når den kører med hastighed, hvilket resulterer i tøven og ujævn acceleration.
 • Usædvanlige lyde eller vibrationer: I nogle tilfælde kan en funktionsfejl i fordampningsbrændstofkontrolsystemet vise sig som usædvanlige lyde eller vibrationer, især i området for lækagedetektionspumpen (LDP).
 • Dårlig miljøpræstation: Forkert betjening af EVAP-systemet kan resultere i øget emission af skadelige stoffer til atmosfæren, hvilket kan påvirke køretøjets miljømæssige ydeevne negativt.

Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne kan variere afhængigt af den specifikke årsag til problemet og køretøjets driftsforhold.

Sådan diagnosticeres en fejlkode P1475?

Følgende trin anbefales for at diagnosticere DTC P1475:

 1. Læsning af fejlkoder:
  • Brug den diagnostiske OBD-II-scanner til at læse alle gemte fejlkoder, inklusive P1475, og notere dem.
 2. Lækagedetektionspumpe (LDP) test:
  • Efterse LDP-pumpen for fysisk skade.
  • Brug en diagnostisk scanner til at kontrollere funktionaliteten af ​​LDP-pumpen og dens signalkredsløb.
 3. Kontrol af det elektriske kredsløb:
  • Undersøg det elektriske kredsløb, der forbinder LDP-pumpen til motorstyringsenheden (ECU) for åbninger, kortslutninger eller beskadigelser.
  • Brug et multimeter til at kontrollere modstanden og kontinuiteten af ​​ledningerne.
 4. Kontrol af vakuumledninger:
  • Kontroller vakuumledningerne, der forbinder LDP-pumpen med andre EVAP-systemkomponenter for revner, utætheder eller brud.
  • Udskift beskadigede eller utætte vakuumledninger efter behov.
 5. Kontrol af motorstyringsenheden (ECU):
  • Kontroller driften af ​​ECU'en, herunder dens evne til at kommunikere med LDP-pumpen og fortolke signaler.
  • Om nødvendigt, omprogrammer eller udskift motorstyringsenheden.
 6. Kontrol af forbindelser og stik:
  • Kontroller omhyggeligt tilstanden af ​​alle elektriske forbindelser, stik og kontakter forbundet med LDP-pumpen og EVAP-systemet som helhed.
  • Rengør eller udskift alle oxiderede eller beskadigede forbindelser.
 7. Udførelse af yderligere tests:
  • Udfør yderligere tests anbefalet af køretøjsfabrikanten for at verificere den overordnede funktionalitet af EVAP-systemet.

Diagnostiske fejl

Ved diagnosticering af DTC P1475 kan følgende fejl opstå:

 • Spring over lækagedetektionspumpe (LDP) test: Utilstrækkelig inspektion af selve LDP-pumpen, inklusive dens funktionalitet og fysiske tilstand.
 • Ignorerer det elektriske kredsløbs tilstand: Manglende opmærksomhed på tilstanden af ​​det elektriske kredsløb, der forbinder LDP-pumpen med motorstyringsenheden (ECU).
 • Spring over vakuumledningskontrol: Manglende overvejelse af mulige utætheder eller skader i vakuumledningerne, der forbinder LDP-pumpen med andre EVAP-systemkomponenter.
 • Utilstrækkelig opmærksomhed på motorstyringsenheden (ECU): Forsømmelse af at kontrollere driften af ​​ECU'en og dens interaktion med LDP-pumpen.
 • Spring over at tjekke forbindelser og stik: Ignorerer mulige problemer med forbindelser, stik og kontakter forbundet med LDP-pumpen.

For at undgå disse fejl skal der udføres en systematisk og komplet diagnose, herunder alle komponenter og aspekter forbundet med P1475-fejlkoden.

Hvor alvorlig er fejlkoden? P1475?

Fejlkode P1475, som angiver et problem med EVAP-systemet (evaporative emission control), specifikt et åbent kredsløb i lækagedetektionspumpens (LDP) signalkredsløb, kan være alvorligt på grund af følgende årsager:

 1. Miljømæssig påvirkning: EVAP-systemet er designet til at forhindre frigivelse af brændstofdampe til atmosfæren. En funktionsfejl i dette system kan føre til øget emission af skadelige stoffer, hvilket påvirker miljøet og køretøjets overensstemmelse med miljøstandarder negativt.
 2. Bestået teknisk eftersyn: En P1475-kode kan resultere i en emissionsinspektionsfejl, hvilket kan resultere i, at køretøjet midlertidigt udelukkes fra drift.
 3. Potentielle driftsproblemer: En funktionsfejl i EVAP-systemet kan føre til ustabil motordrift, øget brændstofforbrug, vanskelig start og andre problemer med køretøjets drift.
 4. Sikkerhedsrisici: Selvom P1475-koden normalt ikke er forbundet med øjeblikkelige sikkerhedsproblemer, kan en funktionsfejl i EVAP-systemet i nogle tilfælde resultere i brændstofdamplækager, hvilket kan skabe en brandrisiko.
 5. Skader på komponenter: Betjening af et køretøj med et defekt EVAP-system i en længere periode kan forårsage skade eller slid på andre systemkomponenter, hvilket kræver yderligere reparationsomkostninger.

Samlet set bør P1475-fejlkoden tages alvorligt og diagnosticeres og rettes omhyggeligt for at undgå potentielle problemer med køretøjets drift, sikre, at den opfylder miljøstandarder og bestå vedligeholdelse.

Hvilken reparation hjælper med at fjerne koden? P1475?


Løsning af fejlkode P1475 kræver reparation eller udskiftning af de komponenter, der forårsager problemet i fordampningskontrolsystemet (EVAP) eller lækagedetektionspumpens (LDP) signalkredsløb. Her er mulige løsninger på dette problem:

 • Lækagedetektionspumpe (LDP) Udskiftning eller reparation: Hvis LDP-pumpen er defekt, skal den udskiftes eller repareres. Dette kan omfatte udskiftning af slidte eller beskadigede komponenter inde i pumpen.
 • Reparation eller udskiftning af elektriske kredsløb: Efter at have opdaget brud, kortslutninger eller andre skader i det elektriske kredsløb, skal du reparere eller udskifte de tilsvarende ledninger, stik eller kontakter.
 • Udskiftning af vakuumledninger: Hvis der findes revner eller utætheder i vakuumledningerne, der forbinder LDP-pumpen med andre EVAP-systemkomponenter, skal de beskadigede eller utætte vakuumledninger udskiftes.
 • Kontrol og udskiftning af motorstyreenheden (ECU): I sjældne tilfælde kan P1475-koden være forårsaget af problemer med ECU'en. Hvis ECU'en mistænkes for at være defekt, skal den muligvis omprogrammeres eller udskiftes.
 • Omprogrammering af motorstyringsenheden: Nogle gange kan P1475-koden være forårsaget af softwarefejl i ECU'en. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at omprogrammere motorstyringsenheden ved hjælp af officiel software.
 • Nulstil fejlkode og prøvekør: Når alle reparationer er udført, skal du nulstille fejlkoden ved hjælp af den diagnostiske scanner. Tag den derefter til en prøvetur for at sikre, at P1475-koden ikke længere vender tilbage, og at alle symptomer er løst.

De nødvendige reparationer vil afhænge af den specifikke årsag til problemet. Det anbefales at udføre diagnostik for nøjagtigt at bestemme problemet og træffe passende korrigerende handlinger.

DTC Volkswagen P1475 Kort forklaring

Tilføj en kommentar